Barter üsulu ilə ticarət Nümayəndəlik Sığorta Vasitəçiliyi İT Xidmətləri Dağ və Macəra Turizmi Sənaye Alpinizmi Yüksəklikdə Təmizlik

Biz şirkət olaraq, 2008-ci ildən sığorta vasitəçiliyi xidmətini həyata keçirməkdəyik. Şirkətimizin əsas fəaliyyət istiqamətləri, könüllü və icbari sığorta növlərinin satışının təşkil edilməsi, sığorta müqavilələri bağlanan zaman sığorta predmetinə baxışın keçirilməsi, dəyərinin müəyyən edilməsi, habelə sığorta hadisələrinin araşdırılması, dəymiş zərərin müəyyən edilməsi və bu kimi digər xidmətlərin həyata keçirilməsindən ibarətdir.

Həyata keçirdiyimiz sığorta xidmətləri:

Biz öz təcrübəmizi və imkanlarımızı müştərilərimizin gələcəyə daha etibarla baxması üçün istifadə edirik. Bunun üçün, müştərilərimizin rahatlığını düşünərək, Azərbaycanın ilk mərkəzləşdirilmiş onlayn sığorta xidmətini (www.insure.az) təqdim edirik. Artıq, heç bir sığorta əməkdaşı ilə əlaqə saxlamadan icbari və digər sığorta növlərini onlayn şəkildə əldə edə bilərsiniz. Insure.az saytını istifadə edərək, artıq sizi deyil, siz sığorta şirkətini seçmək imkanı əldə edirsiniz. Təqdim etdiyimiz onlayn xidmətlər:

Sığоrtа münаsibətləri icbari və кönüllü fоrmаlаrdа həyаtа кеçirilir. İcbari sığоrtа dövlət tərəfindən qаnunvеriciliк əsаsındа həyаtа кеçirilməкlə cəmiyyətin mаrаqlаrının təmin еdilməsi üçün hüquqi və fiziкi şəхslərin sığоrtа еdilməsidir. İcbari sığоrtаdаn fərqli оlаrаq кönüllü sığоrta formasında sığortaçı ilə sığоrtа оlunаnlаr аrаsındа müqаvilə кönüllü оlаrаq bаğlаnılır və ilk əvvəl sığorta olunanın maraqlarını təmin etməyə istiqamətlənmişdir.

Biz yeni ideyalar və tərəfdaşlıq təklifləri üçün hər zaman açığıq.
Əlaqə:
tel : (012) 562-90-30; (055) 830-00-02;
email: office@insure.az;
web: www.beyliassist.az; www.insure.az