Şirkətlər qrupu

ISO 9001:2015

KIT KLIMAT

İsitmə, soyutma və havalandırma sistemləri

Müasir dövrdə mənzillərdə vacib olan şərtlərdən biri də havalandırma sistemidir.Havalandırma sistemlərinin quraşdırılmasında əsas şərtlərdən biri də sertifikatlı mühəndislər tərəfindən layihələndirilməsidir.Həmin layihələndirməyə əsasən havalandirma sistemləri ciddi nəzarət altında quraşdırılır. 

Məkanlarda havalandırma sistemi olmadığı halda zərərli qazların artması müşahidə olunur. Bu isə insanların özünü pis hiss etməsinə, baş ağrılarına, yorğunluğa, əmək məhsuldarlığının azalmasına və digər neqativ hallara səbəb olur.

Havalandırma sistemlərinin texniki xüsusiyyətləri beynəlxalq standartların normalarına cavab verməlidir.

Məkanlarınızın ekoloji olaraq təmiz və şərtləndirilmiş hava ilə təmin olunmasında biz öz təcrübəmizlə sizin xidmətinizdəyik.

Xidmətlər:

  • Havalandırma sistemlərinin quraşdırılması
  • Havalandırma sistemləri  problemlərinin aradan qaldırılması
  • Havalandırma sistemləri kanalları

Avadanlıqların düzgün və səmərəli işləməsini təmin etmək üçün kəmərlərin və filtrlərin dəyişdirilməsi, rulmanların yağlanması və köhnəlməyə görə avadanlıqda düzəlişlərin edilməsi kimi texniki xidmət vaxtaşırı aparılır. Havalandırma kanallarına havanın idarəedici qurğusuna və ondan hava ötürmək üçün sac metaldan, şüşə lifli lövhədən və ya digər uyğun materialdan hazırlanmış borular və ya qapalı borular daxildir. Havalandırma sistemindəki problemlərin aradan qaldırılması binaların ilkin isitmə, soyutma və ventilyasiya sistemlərinin səmərəliliyini artırır. Digər HVAC xidmətləri də adətən mövcuddur.

Əsas məqsədlər:

  • Ətraf mühitin temperatur və rütubətinin balanslı saxlanması
  • Bina və Avadanlıqların Davamlılığı
  • Təhlükəli və təhlükəli olmayan ərazilər arasında təzyiqin saxlanması
  • Sağlamlığın artırılması
  • Təhlükəli ərazilərdə alışan/zəhərli qaz qarışıqlarının potensial təhlükəli konsentrasiyalarının seyrəldilməsi və çıxarılması
  • Kimyəvi və karbonla aktivləşdirilmiş filtrlər vasitəsilə tozun, kimyəvi çirkləndiricilərin və qoxuların filtrasiyası

Əlaqə

KIT KLIMAT