Şirkətlər qrupu

ISO 9001:2015

KIT FINANCE

Marketinq

Marketinq davamlı satışın təşkil edilməsi üçün aparılan fəaliyyətlər bütünüdür.

Davamlı satışın təşkil edilməsi üçün isə sifarişçinin satış və istehsal gücünü, sifarişçimizin bazarda olan mövqeyi və bazar vəziyyətini, istehlakçı davranışlarını doğru analiz etmək çox vacibdir. Eyni zamanda markalaşdırma xidmətimizdən istifadə edərək güclü, bazarda tanınan və seçilən markaya sahib ola bilərsiniz. Güclü markalaşdırma davamlı müştərilərlə yanaşı, yeni müştərilərin qazanlıması və satışların artırılmasını təmin edəcəkdir.

KIT Media Service şirkəti tərəfindən təklif olunan bu xidmətlə markanızı tanıdın, gücünüzə güc qatın!

 

Xidmətlərimiz:

•  SWOT Analizi (vəziyyətin analizi);

•  Bazar araşdırması;

•  İstehlakçı davranışlarının araşdırılması;

•  Marka və Markalaşma;

•  Kommunikasiya strategiyasının müəyyənləşdirilməsi (PR, reklam, promo vs.);

•  Stratejik Marketinq Planı;

•  Marketinq Üzrə Treninqlər.

Əlaqə

 

 

 

KIT FINANCE Azərbaycan, Bakı, Əhməd Rəcəbli küç 1A, 501
+994 12 408 12 02 +994 77 330 66 16
KIT Group (Baş ofis) Azərbaycan, Bakı, Əhməd Rəcəbli küç 1A, 501
+994124081202 +994512306621